Saznajte prvi najnovije vesti Event & Entertainment industrija_

Inovativna i Prilagođena Audio, Vizuelna i Rasvetna Rešenja

Ugostiteljski_zabavni_korporativni i drugi javni objekti svih veličina i namena_

Lokal 10

2016_Beograd__

Nov ugostiteljski objekat u blizini Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu je instalaciju svog audio / video sistema poverio Sky Pro-u. Instalirali smo HDMI distribuciju sa 50“ LED televizorima i dB Technologies audio sistem. Instalirani audio sistem omogućava finu dnevnu varijantu, studenstske žurke noću i zvuk sa TV-a.

Beograd

QFFG+82_

PORTFOLIO / 2016_Serbia_

Club-Bar

Projektovanja i instalacije__

2016

Srbija_

Instalirana oprema

Totals_

FOX LED TV 50“; dB Technologies SUB28D; dB Technologies K300; Klotz P0122H

Fotografije

Lokal 10_