Saznajte prvi najnovije vesti Event & Entertainment industrija_

Inovativna i Prilagođena Audio, Vizuelna i Rasvetna Rešenja

Ugostiteljski_zabavni_korporativni i drugi javni objekti svih veličina i namena_

Crveni krst Srbije – Sala za sastanke

2016_Beograd__

Posao dobijen na tenderu u žestokoj konkurenciji ponuđača, obavljen je u rekordno kratkom roku zbog uslova konkursa. Za samo 15 dana je isporučen vrhunski bežični konferencijski sistem Američkog proizviđača SHURE, montiran,konfigurisam i pušten u rad u toku jednog dana.

Beograd

RF96+J9_

PORTFOLIO / 2016_Serbia_

Kompanija

Projektovanja i instalacije__

2016

Srbija_

Instalirana oprema

Totals_

Shure MXWAPT8; Shure MXWANI8; Shure MXWNCS8; Shure MXW8/MX415RLP/C; Shure MXW8/MX405RLP/C

Fotografije

Crveni krst Srbije – Sala za sastanke _