Saznajte prvi najnovije vesti Event & Entertainment industrija_

Inovativna i Prilagođena Audio, Vizuelna i Rasvetna Rešenja

Ugostiteljski_zabavni_korporativni i drugi javni objekti svih veličina i namena_

Tabor

2016_Beograd__

Stara kafana na “vrhu bulevara“ od skoro ima novi audio sistem! Svake večeri u kafani nastupaju tamburaši i drugi akustični orkestri, pa je zahtev klijenta bio da se njihova muzika samo prenese do gostiju, bez velikog intenziteta, ali sa realnom slikom. Odlučili smo se za dB Technologies Opera seriju aktivnih zvučnika koji su ekstremno linearni i reprodukuju zvuk identičan originalu.

Beograd_

QGV3+6H_

PORTFOLIO / 2016_Serbia_

Restoran

Projektovanja i instalacije__

2016

Srbi_

Instalirana oprema

Totals_

dB Technologies Opera715; db Technologies DSX2040; Dynacord CMS1000

Fotografije

Tabor _