Saznajte prvi najnovije vesti Event & Entertainment industrija_

Inovativna i Prilagođena Audio, Vizuelna i Rasvetna Rešenja

Ugostiteljski_zabavni_korporativni i drugi javni objekti svih veličina i namena_

Beogradska Arena

2019 _Beograd__

Za potrebe Beogradske Arene i održavanje raznih sportskih i kulturnih manifestacija isporučili smo i pustili u rad 140m2 LED ekrana pp3,91mm i 180m2 LED ekrana pp6,25mm. Projektni zadatak je bio veoma kompleksan i zahtevan. Sky Pro je na javnom tenderu pobedio sa najboljim rešenjem i u rekordno kratkom roku isporučio, montirao i pustio u rad traženu opremu.

Beograd

RC7C+MG_

PORTFOLIO / 2019_Serbia_

Arene i koncertni prostori

Projektovanja i instalacije__

2019

Srbija_

Instalirana oprema

Totals_

Mr.LED pp3,91 / Mr.LED pp6,25 / NovaStar VX4s

Fotografije

Beogradska Arena_